Angrerett, levering og retur

Angrerett, levering og retur

Våre leveringsbetingelser

Kjøpsinformasjonen under er forbeholdt kjøp i nettbutikken

 1. EKSPEDERING

Ordren din ekspederes vanligvis innen to virkedager etter at du har bestilt. Enkelte varer er ikke på lager i Norge og vil derfor ha en lengre leveringstid. Her må vi beregne 2-4 uker. Ordrebekreftelsen vil bli sendt ut innen 1-2 dager etter bestilling vil inneholde korrekte informasjon om forventet levering.

Ved særlig stor pågang kan ekspedering av bestillinger og henvendelser ta noe lenger tid.  Posten/ Bring gir en leveringstid på 2-5 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor.

Internettkontoret er stengt i helgene og helligdager. Det vil si at alle ordrer som kommer inn etter kl. 16.00 på fredager, blir behandlet over helgen.  Du kan når som helst logge deg inn på sig-halvorsen.no og følge ordren din. Når varene sendes fra oss vil de få status "Sendt" i ordrehistorikken. Inntil da vil det kun stå "Under behandling". Har du spørsmål relatert til ordren din, ta kontakt med oss. Husk å ha ordrenummeret for hånden.
 

   2.  BETALINGSLØSNING

I kassen kan du velge mellom to betalingsmåter, kort, Klarna konto eller faktura.

Gebyr på kroner 99 kommer i tillegg som gjelder frakt, men velger man henting i butikk er det ingen ekstra kostnad om kommer i tillegg.

Handel i nettbutikken har aldersgrense 18 år. Er du yngre må en myndig person bestille for deg.

Betalingen av varen skjer i det varen sendes fra vårt lager. Hvis vi skulle være forsinket med en levering så blir kunden kontakten uansett, og betalingen utsatt til kunden bekrefter dette.

Vi bruker BRING for det meste av levering og kan derfor levere mye av våre varer innen 2-3 dager hjem til kunden. Bruker vi ikke BRING så har vi samarbeid med leverandørene våre her i Norge som levere varene innen et 2-3 dager på samme måte som Bring. Skulle det være noen forsinkelser her så blir kunden informert.  

Ved kortbetaling blir pengene reservert på kontoen din. Det vil si at beløpet ikke er tilgjengelig for deg, men heller ikke overført til Sig. Halvorsen. Først når varene blir sendt vil beløpet bli belastet. Når du betaler med kort, håndteres betalingen av Klarna Checkout, dette for å garantere sikker og rask betaling. Skulle noen av varene på ordren være utsolgt grunnet feil i lagerbeholdning, vil du enten bli kontaktet eller varene vil bli kreditert og ordren sendt som vanlig.

Sig. Halvorsen vil aldri beholde din kortinformasjon, kun av Klarna i en kort periode

Klarna Faktura

Vi tilbyr også betaling med Klarna faktura- og kontoordning. Benytter du Klarna faktura- eller kontoordning kommer et ekstra fakturagebyr på 29,-. Handler du med faktura vil fakturaen sendes pr. e-post, og betalingsfrist er 14 dager.  For å betale med Klarna må du være folkeregistrert i Norge, og vi vil også foreta en kredittvurdering ved hvert kjøp.

Mer informasjon finner du på Klarna sine nettsider.

 

Svalbard

Dersom du bor på Svalbard og ønsker tilbakebetalt merverdiavgift, må du gi beskjed om dette ved bestilling. Gebyr vil påløpe på kr. 156,- ved betaling med kort, og kr. 185,-  ved betaling med postoppkrav. Dette inkluderer ekspedisjonsgebyr, samt Postens ekstragebyr for sendinger til Svalbard.

 


 3. LEVERING

Vi sender varene i utg. pkt. med Posten/Bring som klimanøytral servicepakke. Dette betyr at Posten forplikter seg til å redusere transportens klimagassutslipp og i tillegg kompensere for resterende utslipp. Du henter ut pakken din på ditt lokale postkontor/post-i-butikk. Dersom du ønsker varene tilsendt til en annen adresse/postkontor enn det du sogner til, er dette du noe du må ta kontakt med Posten om. Vi kan ikke overstyre dette. 

Enkelte varer blir også levert av leverandør / grossist direkte. Dere vil i disse tilfellene bli kontaktet av leverandør i forkant for å avtale ang utlevering her.

Levering av produktene skjer på måten beskrevet på ordrebekreftelsen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket utover gitt tidsrammen, blir du informert om når mulig levering kan skje. Normal leveringstid er 2-6 virkedager.

Enkelte varer er bestillingsvarer fra produsent. Her kan leveringstid bli mellom 2 til 4 uker.  

Sig Halvorsen tar på seg risikoen for produktene inntil du får dem i hende.

Det er ditt ansvar å sørge for at informasjonen som er registrert inn i ordren er korrekt. Dette for at vi skal kunne få tak i deg, sende deg rett vare og til rett leveringssted. Hverken vi eller leverandørene dobbeltsjekker informasjonen som er oppgitt.
Oftest gir vi beskjeder relatert til ordren via e-post. Vi kan godt kontakte deg på andre måter, da må du bare be oss om det i merknadsfeltet ved bestilling.

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ikke nøl med å ta kontakt dersom noe ikke samsvarer med forventningene. Eventuelle skader på varen må varsles innen 24 timer etter at varene er mottatt. Skader etter 24 timer som skyldes transport skader kan det ikke reklameres på. Ellers så gjelder vanlige reklamasjons rett.

Hent pakken din, så du ikke går på en kostnadssmell!
I de tilfeller vi bruker Posten så settes en hentefrist på 14 dager ifra pakken ankommer postkontoret. De sender ut hentemeldinger på sms og e-mail. Her får man opptil fire hentemeldinger. Posten er strenge på å forlenge denne hentefristen, så det er svært viktig at man henter ut pakken innen fristen! Etter 14 dager sender de pakken automatisk i retur til oss. Ordren vil da bli behandlet som en uavhentet ordre. 

Ved uavhentede pakker, uavhengig av årsak, påløper et uavhentet gebyr på kr. 300, for å dekke våre og Postens kostnader (kostnader ved å skaffe varen, ekspedisjon av Posten, frakt og ekspedisjon av oss). Å krysse av for” nektet mottatt” for å returnere pakken er ikke en tillatt praksis og pakken regnes da som uavhentet, med påfølgende gebyr. 

Å returnere varer ved å krysse av for «nektet mottatt» uten at man betaler returfrakt er ikke tillatt. Om dette skjer vil pakken betraktes som uavhentet, og du belastes et returgebyr på kr. 300. Det er derfor viktig at du henter ut pakken selv om du angrer kjøpet, og deretter returnerer som beskrevet her, for å unngå unødvendige kostnader. 

Foreløpig leverer vi kun til adresser i Norge.

Levering til utlandet: Vi kan dessverre ikke sende varene utenfor Norge grunnet EU og tollregler. Eneste mulighet er hvis du kjenner noen i Norge som kan bestille varene for deg og igjen sende de til deg privat. Vi godtar kun norske kort som betalingsmåte.

 1. UNDERSØKELSESPLIKT

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

 

For ytterligere informasjon vedrørende transportskader, varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler. Da må kjøper melde fra til selgeren Sig Halvorsen ved nettbutikk@sig-halvorsen.no

 

 1. TRANSPORTSKADE

Selger følger Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2000) ved forsendelser.

 

I henhold til NSAB 2000 skal kjøper undersøke forsendelsen for ytre skader ved mottak. Synlige skader på emballasje merkes på fraktbrev og underskrives av både kjøper og sjåfør. Kjøper plikter å undersøke forsendelsen for skjulte skader uten ugrunnet opphold. Skjer reklamasjonen senere enn 7 dager fra forsendelsen ble mottatt, påhviler det kjøper å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før forsendelsen ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal forsendelsen anses å ha blitt levert i fullgod stand.

 

Melding om transportskade til selger bør være skriftlig (e-post eller brev) og inneholde bilder av skaden.

 1. KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpsloven § 24.

 

Kjøper må melde krav til Sig Halvorsen. nettbutikk@sig-halvorsen.no

 

 1. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

 

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev), og ved mangel inneholde bilder. Kjøper kan alltid kontakte sig-halvorsen.no på nettbutikk@sig-halvorsen.no uansett henvendelse.

 

 

 

 

 1. VÅR INFORMASJONS PLIKT

 

Sig Halvorsen som den profesjonelle part, har en plikt til å være den frarådende og den rådgivende.

Vi vil i denne forbindelse be deg som forbruker og kunde om og sette deg nøye inn i monterings anvisninger og Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV).

Er du i tvil om løsning, montasje eller drift av dit produkt ta kontakt med en fagmann. Feil løsning montasje eller drift kan få uheldige utfall.

              

 

 1. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

Selgeren skal foreta retting eller omlevering innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpsloven § 33.

 

Kjøperen må melde krav til selgeren Sig Halvorsen ved reklamasjon. netbutikk@sig-halvorsen.no

 

 1. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr på kr.350 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 

 

 

 1. FORBRUKERS RETT TIL Å REKLAMERE:

Det er Forbrukerkjøpsloven som regulerer reklamasjons betingelser ved denne type handel.

loven gir deg som kunde og forbruker en rett til å fremsette en reklamasjon innenfor gitte tidsrom og betingelser.

En reklamasjon vil alltid bli vurdert av Sig Halvorsen, eventuelt også av våre leverandører om reklamasjonen er berettiget eller ikke.

 

Forbruker kjøps loven § 27 sier.
Utdrag av loven:
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.
Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro

 

 1. RETUR OG ANGRERETT

Du har en lovpålagt angrerett når du kjøper varer over internett (som privatperson) på 14 dager. Dette vil si at du kan returnere varer du har kjøpt fra sig-halvorsen.no innenfor 14 dager, uten å oppgi noen spesiell grunn, og få pengene tilbake. Angreretten har du i henhold til lov om opplysningsplikt og angrerett med videre ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, angrerettloven.

Du skal alltid kontakte oss før du eventuelt sender noe i retur på angrefrist. Ta kontakt med oss på mail nettbutikk@sig-halvorsen for å melde ditt ønske om å benytte angreretten.

Frist for benyttelse av angreretten

Angreretten forutsetter at du gir sig-halvorsen.no beskjed om at du ønsker å returnere varen senest innen 14 dager etter du har mottatt leveransen. Etter dette, forplikter du å sende varen i retur uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra det er gitt melding om bruk av angrerett.

I avtalte tilfeller der varer returneres etter angrefristens utløp, vil sig-halvorsen.no beregne et returgebyr på 35% av varens opprinnelige kjøpesum.

Angrerett ved spesialbestillinger

Angreretten som vi har beskrevet over gjelder ikke på tilvirkningskjøp og kjøp av intimvarer med brutt forsegling. Tilvirkningskjøp er varer som er spesialprodusert for deg. Det kan for eksempel være produkter med spesialmål eller massasjebadekar med tilleggsutstyr skreddersydd din bestilling. Toalettseter med brutt forsegling er eksempel på intimvare som ikke kan returneres.

Retur av varer til Sig Halvorsen

Dersom du skal benytte deg av angreretten, må du returnere produktet til oss i tilnærmet samme stand som du mottok det. Dersom du har tatt i bruk produktet på en slik måte at det har ført til en verdireduksjon av varen, vil det føre til et tilsvarende fradrag på kjøpesummen som refunderes til deg.

Produktet sendes tilbake til sig-halvorsen.no i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Du har selv ansvar for transporten tilbake til oss, og du betaler returforsendelsen og utgifter til eventuell ny emballasje selv.

Tilbakebetaling ved benyttelse av angreretten

Sig-halvorsen.no er forpliktet til å tilbakebetale det du har betalt ved kjøp av varen, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi har mottatt produktet i retur fra deg.

Vær oppmerksom på at utgifter knyttet til tilleggstjenester i forbindelse med levering, som for eksempel levering på kveldstid eller produktet levert inn i bolig, refunderes ikke.

Adresse for retursendinger til Sig. Halvorsen

Du skal alltid benytte samme adresse for retur av varer til sig-halvorsen.no, uavhengig av hvor varene er sendt fra:

Sig. Halvorsen

Bedriftsveien 14

4313 Sandnes

 

Merk forsendelsen med: Retur angrefrist - ordre XXXX (hvor XXXX representerer ditt unike ordrenummer).

Retur med Posten eller Bring

For retur av produkter opp til 35 kg, kan du beregne pris på forsendelsen på Postens hjemmeside.

For retur av produkter over 35 kg, bruker du Bring sin hjemmeside. Her legger du inn postnummer varen skal returneres "fra" (ditt postnummer), og postnummer 5224 i feltet "til". Velg produktet "stykkgods/partigods, tur/retur", og legg så inn antall kolli, vekt på kolli, og lengde, bredde og høyde på returen.

Dersom du har spørsmål om en konkret reklamasjonssak eller din angrerett, anbefaler vi deg å kontakte oss på mail nettbutikk@sig-halvorsen.no

 

 

 

 

 1. KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.